Diensten

De diensten van BBusi hebben vooral betrekking op een drietal aandachtsgebieden:
• Human Resources
• Organisatie
• Processen

Hierbinnen kunnen de volgende diensten worden aangeboden:

Consultancy

Deze dienst betreft vooral het adviseren van onze klanten over hoe de ‘uitdagingen’ aangepakt kunnen worden die er in hun organisatie zijn m.b.t. het (Functioneel) beheer.

Samen met u stellen we de scope van de opdracht vast, maken we een analyse van de huidige situatie en stellen we een advies op. Onderdeel van dit traject is uiteraard het zorg dragen voor draagvlak van het advies bij de verschillende stakeholders.

Dit advies wordt vervolgens met u besproken en afgestemd. Doorgaans wordt als product o.a. een stappenplan voor de realisatie van het advies opgeleverd.

Daarnaast kan begeleiding als consultant / adviseur (b.v. van de verantwoordelijke manager) plaatsvinden bij  verbeter- of inrichtingstrajecten bij onze klanten, al dan niet op basis van ons eigen advies.


Inrichten / Optimaliseren 

Bij deze dienst wordt door BBusi een meer inhoudelijke en uitvoerende rol vervuld.

Dit kan betekenen dat BBusi de verantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van een deel van de te behalen resultaten. Te denken valt aan het afstemmen en opstellen van procesbeschrijvingen, functiebeschrijvingen en andere documentatie, maar ook het komen tot formele (werk)afspraken tussen de bij het beheer betrokken partijen en de vastlegging daarvan in Service Level Agreements en Dossiers Afspraken en Procedures.

Ook kan BBusi de rol van (deel)projectleider voor een inrichtings- of optimalisatietraject vervullen.


Opleiden 

BBusi ontwikkelt en verzorgt maatwerk trainingen en / of workshops m.b.t. het vakgebied Functioneel Beheer. Vanuit onze jarenlange ervaring zijn wij in staat een volledig maatwerk traject voor u samen te stellen. Als basis gebruiken wij de theorie (zoals BiSL, ASL en ITIL) en onze filosofie op Functioneel Beheer.

Deze theorie is echter slechts ondersteunend, en zorgt vooral voor een gezamenlijk referentiekader.

Van groot belang is het gebruiken van uw en onze praktijkervaring om de beoogde doelen te bereiken. Met name de inbreng vanuit uw eigen organisatie en situatie (interactie met deelnemers, maar ook b.v. voorbeeld materiaal uit uw organisatie) zorgt voor herkenning bij de deelnemers en koppeling naar de eigen situatie. Hierdoor zullen zaken beter ‘beklijven’, en het geleerde beter kunnen worden toegepast.

De totale duur kan 1 dag zijn maar ook tientallen dagen. Er is altijd sprake van maatwerk.

Wij leiden overigens niet op tot certificeringen.


Coachen 

Door meer dan 20 jaar ervaring in allerlei functies binnen het (Functioneel) beheer en het werken binnen veel verschillende organisaties, heeft BBusi veel kennis en ervaring opgedaan met alle facetten van het vakgebied. Deze kennis en ervaring, maar ook de betrokkenheid bij het vak, brengen wij graag in om uw medewerkers te ondersteunen. 

Dat Functioneel Beheer inderdaad een vak is en, hoewel een heel mooi vak,  ook een zeer complex vak, wordt steeds duidelijker. Ook dat het ‘onder de knie’ krijgen van het vak niet eenvoudig is.

Dit geldt voor de uitvoerende Functioneel Beheerder (of Informatiemanager), maar ook voor de betrokken leidinggevende. Het kan zijn dat deze laatste nog onvoldoende thuis is in het vak, of dat hij / zij worstelt met het positioneren van zijn / haar ‘club’ binnen de organisatie.

Op alle niveaus kan door BBusi o.b.v. coaching ondersteuning worden geboden bij het invullen / uitvoeren van het Functioneel Beheer.

Wilt u meer weten? 

Omdat al onze diensten op basis van maatwerk plaatsvinden, zijn de bovenstaande beschrijvingen slechts globale indicaties van wat mogelijk is.

Mocht u meer willen weten over wat er in uw situatie mogelijk is, dan komen wij graag met u in contact om tijdens een, uiteraard geheel vrijblijvend, persoonlijk gesprek samen te kijken naar de specifieke situatie binnen uw organisatie en of BBusi daarin iets voor u kan betekenen.