BBusi: Specialisten in Functioneel Beheer

BBusi is een adviesbureau dat zich richt op de informatievoorziening (IV). Wij zijn daarbij met name gespecialiseerd in het raakvlak tussen Business en ICT.

Ons doel is om samen met onze klanten de relatie tussen de business / gebruikersorganisatie en ICT zodanig in te richten dat informatievoorziening een optimale bijdrage levert aan de bedrijfsprocessen van de onderneming.

Onze voornaamste aandachtspunten zijn de medewerkers en de organisatie van onze klanten. Wij richten ons dus primair op mensen en organisatie en pas daarna eventueel, indien daar toegevoegde waarde in zit, op methoden, technieken en tools.

Speerpunt bij dit alles is het vakgebied Functioneel Beheer, maar dan altijd als onderdeel van de ‘beheerketen’ Gebruikers(organisatie) – Functioneel Beheer – Applicatiebeheer – Technisch Beheer en Leveranciers .

Van belang is dat de gehele informatievoorziening wordt betrokken, en niet alleen de ICT.
Informatievoorziening bestaat immers uit meer dan ‘slechts’ ICT. Een bij de organisatie passende informatievoorziening is het doel, ICT één van de middelen. Informatievoorziening is uiteindelijk altijd mensenwerk: voor en door mensen.

Functioneel Beheer is hierin een essentiële schakel.

Een aantal kenmerkende statements over BBusi:

• Speerpunt:

Functioneel Beheer

• Werkterrein:

Zowel Business als ICT

• Uitgangspunten:

Medewerkers en organisatie van onze klanten

• Belangrijkste doelstelling:

Het leveren van maatwerk

• Samenwerking:

Voor u en met u. Participatie van klant is cruciaal

• Filosofie m.b.t. onze dienstverlening:

Het is beter mensen te leren vissen dan hen een
vis te geven.

 

 Hoe werkt BBusi ?

Essentieel in de aanpak van BBusi zijn de volgende uitgangspunten:

¨          BBusi richt zich op de medewerkers en organisatie van haar klanten. Wij stellen ons tot doel deze naar een hoger niveau te helpen, dus nog beter te laten functioneren. Het hierbij gehanteerde principe is: ‘Leer hen vissen in plaats van hen een vis te geven’. Men moet zelfstandig verder kunnen.

¨          Er is altijd sprake van maatwerk. Alle activiteiten en te behalen resultaten zullen moeten passen bij de specifieke behoeften, maar ook binnen de (on)mogelijkheden, van de betrokken organisatie. Daarom zal de eerste activiteit in alle gevallen een analyse zijn van de bestaande situatie en een behoeften inventarisatie. Vervolgens worden samen met de klant prioriteiten, vervolgstappen en aanpak bepaald.

¨          Aansluitend op het vorige punt: er zijn geen standaardoplossingen. Er zijn alleen klantspecifieke oplossingen. Wij hebben dan ook niet het antwoord. Dit kan alleen gezamenlijk worden bepaald.

¨          Daarom zijn ook de inbreng van (expertise van) de klant, diens betrokkenheid en commitment essentieel voor succes. Zonder deze inbreng, zowel van kennis als van ‘tijd’, is succes uitgesloten.

 

Spreekt het bovenstaande u aan?

Mocht deze eerste globale kennismaking met BBusi u aanspreken, of bent u gewoon nieuwsgierig geworden en zou u meer willen horen? Graag komen wij dan met u in contact om tijdens een, uiteraard geheel vrijblijvend, persoonlijk gesprek samen te kijken naar de specifieke situatie binnen uw organisatie en of BBusi daarin iets voor u kan betekenen.